Novinky na webu

Novinky na webu obce Velké Svatoňovice

Od pondělí 2. dubna 2012 je v provozu tento nový web naší obce.  Byla na něj převedena většina obsahu webu původního (který je stále dostupný přes odkaz v pravém panelu odkazů). Množství věcí bylo však změněno, některé byly odstraněny, jiné naopak přidány.

Na tvorbě webu se i nadále – již za chodu pracuje. Proto bychom rádi návštěvníky vyzvali, aby pokud narazí na chyby (nefunkčnost odkazů, chybějící překlad z angličtiny, obsahové chyby), tyto chyby nahlásili.

Dále bychom rádi zapojili občany obce do samotné tvorby webu – ať již spoluprací při zasílání dokumentů (např. pozvánek na akce), tak například reportážemi z uskutečněných akcí (články, foto) a přispěli tak k další propagaci obce na veřejnosti.

Můžete také navrhnout, co dalšího by tu podle Vás mělo či mohlo být (uvažuje se o kategorii věnující se spolkům a sdružením, místnímu podnikání aj.).

Co se aktuálně plánuje:

  • zprovoznění fotogalerie (archivu z původního webu i nových fotek)
  • nová stránka ohledně popisu V. Svatoňovic (nové fotky z léta)
  • nová stránka ohledně popisu Markoušovic (ideálně kdyby něco napsal někdo místní)

Připomínky k technickým záležitostem webu prosím nezasílejte přes kontaktní formulář (ten přistává na stole starosty), ale přímo na mail administrátora. Pro rychlejší zpracování tam můžete posílat přímo i dokumenty ke zveřejnění (pokud možno ve formátu .doc nebo .pdf).

Mohlo by se vám líbit...