DOLANY Jablka, brambory dne : 14.3.2017 hod : 9.00 u Obecního úřadu Velké Svatoňovice