Na sběrném místě na dvoře obecního úřadu je opět přistaven kontejner na BIOODPAD. Větve na štěpkování je možno ukládat až do konce března na louku u kapličky. (obec větve nesváží, přepravu ke kapličce si musí zajistit každý zájemce sám) Provozní doba sběrného místa pro ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu, železného šrotu, elektrozařízení, plastu a papíru […] ↓ Přečíst zbytek tohoto příspěvku