V druhém srpnovém týdnu roku 2017 byla zahájena výstavba kanalizace v dolní části obce. Jsou vytyčeny kanalizační šachty, firma BAK postupuje podle přiloženého nákresu směrem  od budoucí ČOV.  Rychlost postupu je podle složitosti podnínek cca 10m za den.  Občané, kterých se stavba přímo týká jsou dopředu informováni stavební firmou. O dalším postupu prací budeme průběžně […] ↓ Přečíst zbytek tohoto příspěvku