Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce

ve středu 1.11. 2017 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Velké Svatoňovice
Program:
1/ Dohoda o vytvoření školského obvodu
2/ Schválení nové vyhlášky obce
3/ Majetkové záležitosti
4/ Průběh stavebních prací
5/ Různé

Bc. Petr Martinec, starosta