VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PRONÁJEM A PROVOZOVÁNÍ OBČERSTVENÍ „NA PUŠKVORCI“ Anotace Tělovýchovná jednota SOKOL Velké Svatoňovice z.s. hledá zájemce o pronájem a provozování občerstvení „Na PUŠKVORCI“ v areálu fotbalového hřiště ve Velkých Svatoňovicích. Základním požadavkem je umožnit návštěvníkům areálu občerstvení, včetně jednoduché formy stravování pro účastníky sportovních akcí i širší veřejnost. Vyhlašovatel Občanské sdružení:                 […] ↓ Přečíst zbytek tohoto příspěvku