Nabídka: PRONÁJEM  A PROVOZOVÁNÍ  OBČERSTVENÍ „NA PUŠKVORCI“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA

PRONÁJEM

A PROVOZOVÁNÍ

OBČERSTVENÍ „NA PUŠKVORCI“

  1. Anotace

Tělovýchovná jednota SOKOL Velké Svatoňovice z.s. hledá zájemce o pronájem a provozování občerstvení „Na PUŠKVORCI“ v areálu fotbalového hřiště ve Velkých Svatoňovicích. Základním požadavkem je umožnit návštěvníkům areálu občerstvení, včetně jednoduché formy stravování pro účastníky sportovních akcí i širší veřejnost.

  1. Vyhlašovatel

Občanské sdružení:                 Tělovýchovná jednota SOKOL Velké Svatoňovice z.s.

Sídlo:                                      Velké Svatoňovice 167

III. Předmět pronájmu

  1. Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory budovy občerstvení „Na Puškvorci“ včetně přístupových ploch.
  2. Všechny pronajímané plochy a prostory jsou ve vlastnictví vyhlašovatele. Podání nabídek
  3. Bližší informace k podmínkám nájmu, včetně prohlídky předmětu nájmu jsou

k dispozici na telefonních číslech:

775 021 530          J. Špetla

724 373 758-         S. Švehla

725 422356           J. Seidelová

Ve velkých Svatoňovicích

Dne: 5.2.2018                                          ing. Stanislav Švehla

Mohlo by se vám líbit...