Svoz nebezpečného odpadu Sobota 14.4.2018

Pojízdná sběrna firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o. bude v sobotu 14.4.2018 v naší obci provádět sběr nebezpečného odpadu

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Odebírány budou: nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky, výbojky motorové oleje a maziva, olejové filtry, spreje, pneumatiky z osobních automobilů, domácí spotřebiče

Místo a čas přistavení kontejneru:

8,00 – 8,20 hod. parkoviště u dolní prodejny

8,25 – 8,45 hod. parkoviště u OÚ

8,50 – 9,10 hod. parkoviště u autobusové zastávky pod ČD

9,15 – 9,45 hod. u bytovky v Markoušovicích

 

Žádáme občany, aby odpad neodkládali předem na sběrná místa, ale předávali osobně ve stanovený čas přímo obsluze sběrny!!!!