Návrh – Závěrečného účtu Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2017

Výkaz Fin2-12 k 31.12.2017
Výkaz Fin2-12 k 31.12.2017 (23 zobrazení)
Datum: 29. 5. 2018
Velikost: 2 MB - pdf
Výkaz Příloha k 31.12.2017
Výkaz Příloha k 31.12.2017 (22 zobrazení)
Datum: 29. 5. 2018
Velikost: 3 MB - pdf
Výkaz Rozvaha k 31.12.2017
Výkaz Rozvaha k 31.12.2017 (23 zobrazení)
Datum: 29. 5. 2018
Velikost: 299 KB - pdf
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 (23 zobrazení)
Datum: 29. 5. 2018
Velikost: 375 KB - pdf
Závěrečný účet 2017 - návrh (003)
Závěrečný účet 2017 - návrh (003) (24 zobrazení)
Datum: 29. 5. 2018
Velikost: 41 KB - doc