Omezení odběru pitné vody v Markoušovicích

Obec Velké Svatoňovice vydává od 2.8. 2018 ZÁKAZ napouštění bazénů, zalévání zahrad, zavlažování ploch, mytí aut a pod. pitnou vodou z veřejného vodovodu pro horní část Markoušovic

Opatření je zavedeno do odvolání vzhledem ke kritickému stavu zásobování pitnou vodou v horní části Markoušovic způsobené dlouhotrvajícím suchem. Konkrétně se jedná o nemovitosti napojené v úseku od horního vodojemu po č.p. 28 (bývalá hospoda). Tímto žádáme i všechny ostatní občany naší obce, aby hospodárně nakládali s pitnou vodou z veřejného vodovodu. Děkujeme za pochopení.

Petr Martinec, starosta obce, v.r.