Odstranění stromoví pod elektrickým vedením

Upozorňujeme vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, aby nedocházelo k přerušení dodávky el. energie.