Autor: Místostarosta

Moštárna Batňovice

Provozovna ČZS Batňovice zahajuje v neděli 02.09.2018 provoz moštárny v Batňovicích (za hasičskou zbrojnicí). Provozní doba vždy v NEDĚLI od 7:30 do 13 hodin (Po domluvě i ostatní dny odpoledne). Cena za 1 kg: člen ČZS Batňovice 1,50 Kč,  ostatní 2,50 Kč Kontaktní osoba: p. Teichman...

Fakturace vodného a stočného 2018

Od 24.8.2017 do 1.9.2017 jsou postupně roznášeny/rozesílány faktury za vodné a stočné. Splatnost je do 30.9.2017. Uhradit prosíme převodem na účet č.1303682349/0800 s příslušným variabilním symbolem uvedeným na faktuře, do zprávy pro příjemce můžete uvést „VODA, Vaše jméno, Vaše č.p“. Fakturu můžete...

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU

TJ SOKOL ve spolupráci s Obecním úřadem pořádá pro občany Velkých Svatoňovic a Markoušovic ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU do Velkých Bílovic – vinařství Osička s návštěvou zámku Slavkov 3. – 4. listopadu 2018 Cena zájezdu 1.200,- Kč (zahrnuje dopravu, ubytování, večeři, degustaci...

Přerušení dodávky plynu

Z důvodu havárie plynového potrubí je přerušena dodávka plynu ve Velkých Svatoňovicích v úseku od rybníka Aman až k železniční zastávce. Předpokládaná doba opravy a opětovného natlakování potrubí cca 2-3 hodiny. (cca do 13-14 hod) Před obnovením dodávky provede správce plynovodu uzavření...

Omezení odběru pitné vody v Markoušovicích

Obec Velké Svatoňovice vydává od 2.8. 2018 ZÁKAZ napouštění bazénů, zalévání zahrad, zavlažování ploch, mytí aut a pod. pitnou vodou z veřejného vodovodu pro horní část Markoušovic Opatření je zavedeno do odvolání vzhledem ke kritickému stavu zásobování pitnou vodou v horní části...