Na sběrném místě na dvoře obecního úřadu je opět přistaven kontejner na BIOODPAD.

Větve na štěpkování je možno ukládat až do konce března na louku u kapličky. (obec větve nesváží, přepravu ke kapličce si musí zajistit každý zájemce sám)

Provozní doba sběrného místa

pro ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu, železného šrotu, elektrozařízení, plastu a papíru (zdarma)

a pro ukládání komunálního odpadu v pytlích zakoupených na OU

Po, St:       08:00 – 17:00

Út, Čt, Pá: 08:00 – 15:00

So:             14:00 – 17:00