MěÚ Trutnov informuje o mimořádném prodloužení pracovní doby na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu, až do 18:00. Prodloužení potrvá během měsíců května a června. Důvodem je zvýšený počet žádostí o vydání osobních dokladů.

Upozorňujeme ale, že prodloužení pracovní doby se týká pouze vyřizování osobních dokladů, ať už občanských průkazů či cestovních pasů. Netýká se však agendy změny trvalého pobytu! Dále upozorňujeme, že odbavovací systém ukončí vydávání lístků s pořadovým číslem vždy nejpozději v 17:30; v závislosti na počtu vydaných lístků a čekajících osob však může být vydávání ukončeno i dříve.

Doporučujeme všem občanům, aby co nejvíce využívali možnost objednání se předem, kdy si mohou zvolit konkrétní datum a čas vyřízení v příslušné odbavovací kabině. K objednání se online naleznete více informací zde: http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/objednavkovy-system.

Připomínáme také, že expresní výroba cestovního dokladu trvá až pracovních 5 dní. Tzv. “rychlopas” není vyroben na počkání. Doporučujeme tedy všem, kteří se chystají na cestu do zahraničí, aby si o vydání nového cestovního dokladu požádali dostatečně včas.

převzato z: www.trutnov.cz/mesto-trutnov/mimoradne-prodlouzeni-pracovni-doby-na-oddeleni-osobnich