Obyvatelstvo

Informace o obyvatelstvu obce V. Svatoňovice a Markoušovice

V současnosti má obec Velké Svatoňovice a Markoušovice celkem 1235 obyvatel (653 mužů a 582 žen) – z toho Velké Svatoňovice 924 obyvatel (489 mužů a 435 žen) a Markoušovice 311 obyvatel (164 mužů a 147 žen).

Pohyb obyvatelstva přirozenou měnou

Vývoj počtu obyvatel od roku 1999 do současnosti zachycuje následující tabulka (údaj vždy k 31.12. daného roku):

VELKÉ SVATOŇOVICE MARKOUŠOVICE SOUČET
ROK CELKEM MUŽI ŽENY ROK CELKEM MUŽI ŽENY
1999 834 420 414 1999 254 132 122 1089
2000 841 422 419 2000 261 139 122 1102
2001 845 430 415 2001 262 139 123 1107
2002 844 429 415 2002 258 138 120 1102
2003 847 438 409 2003 273 147 126 1120
2004 856 442 414 2004 278 151 127 1134
2005 849 434 415 2005 284 152 132 1133
2006 858 446 412 2006 289 156 133 1147
2007 865 452 413 2007 294 162 132 1159
2008 869 461 408 2008 299 168 131 1168
2009 889 471 418 2009 312 172 140 1201
2010 912 484 428 2010 320 172 148 1232
2011 905 476 429 2011 322 173 149 1227
2012 915 485 430 2012 321 173 144 1236
2013 924 489 435 2013 311 164 147 1235

Narození a zemřelí

Vývoj počtu narozených a zemřelých občanů pak naleznete v této tabulce:

NAROZENÍ ZEMŘELÍ PŘIROZ.
MĚNA
ROK CELKEM V.SVAT. MARK. ROK CELKEM V.SVAT MARK.
1999 11 8 3 1999 12 10 2 -1
2000 13 11 2 2000 14 10 4 -1
2001 4 3 1 2001 11 10 1 -7
2002 6 6 2002 8 6 2 -2
2003 10 7 3 2003 18 13 5 -8
2004 11 8 3 2004 6 5 1 +5
2005 12 7 5 2005 21 17 4 -9
2006 6 6 2006 16 13 3 -10
2007 15 12 3 2007 8 8 +7
2008 14 9 5 2008 11 10 1 +3
2009 11 9 2 2009 14 10 4 -3
2010  14 13 1 2010 9 6 3  +5
2011 10 6 4 2011 11 9 2 -1
2012 12 11 1 2012 10 6 4 +2
2013 6 6 2012 20 13 7 -14

Pohyb obyvatelstva stěhováním

V roce 2006 se do obce přistěhovalo 34 občanů (z toho 25 do Velkých Svatoňovic a 9 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 10 občanů (z toho 9 z Velkých Svatoňovic a 1 z Markoušovic). Přírůstek stěhováním tedy činil 24 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva pak za rok 2006 činil 14 obyvatel.
V roce 2007 se do obce přistěhovalo 47 občanů (z toho 26 do Velkých Svatoňovic a 20 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 42 občanů (z toho 24 z Velkých Svatoňovic a 18 z Markoušovic). Přírůstek stěhováním tedy činil 5 obyvatel.

Údaje o přírůstku obyvatelstva stěhováním za rok 2008  nejsou známy.
Údaje o přírůstku obyvatelstva stěhováním za rok 2009  nejsou známy.

V roce 2010 se do obce přistěhovalo 28 občanů (z toho 8 do Velkých Svatoňovic a 20 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 20 občanů (z toho 12 z Velkých Svatoňovic a 8 z Markoušovic). Přírůstek stěhováním tedy činil 8 obyvatel.

Údaje o přírůstku obyvatelstva stěhováním za rok 2011  nejsou známy.

V roce 2012 se do obce přistěhovalo 39 občanů (z toho 27 do Velkých Svatoňovic a 12 do Markoušovic) a naopak se odstěhovalo 37 občanů (z toho 22 z Velkých Svatoňovic a 10 z Markoušovic). Přírůstek stěhováním tedy činil 7 obyvatel.

Údaje o přírůstku obyvatelstva stěhováním za rok 2013  nejsou známy.

Celková změna počtu obyvatel

Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2006 činil 31 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2007 činil 12 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2008 činil 9 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2009 činil 33 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2010 činil 31 obyvatel.
Celkový úbytek obyvatelstva za rok 2011 činil 5 obyvatel.
Celkový přírůstek obyvatelstva za rok 2012 činil 9 obyvatel.
Celkový úbytek obyvatelstva za rok 2013 činil 1 obyvatele.

Sňatky

V roce 2007 bylo v obci uzavřeno 8 sňatků a oslavena 1 zlatá svatba (50 let).
V roce 2008 bylo v obci uzavřeno 6 sňatků a oslaveny 2 zlaté svatby (50 let).
V roce 2009 bylo v obci uzavřeno 7 sňatků a oslaveny 2 zlaté (50 let) a 4 diamantové (60 let) svatby.
V roce 2010 bylo v obci uzavřeno 12 sňatků.
V roce 2011 bylo v obci uzavřeno 7 sňatků.
V roce 2012 bylo v obci uzavřeno 7 sňatků.
V roce 2013 byly v obci uzavřeny 4 sňatky.