Současné složení obecního zastupitelstva obce
Velké Svatoňovice a Markoušovice

 

Bc. Petr MARTINEC starosta
Ing. Libor KNEIFEL místostarosta
Dušan FRÝBA místostarosta
Ing. Zdeněk Štěpán
Bc. Aleš VLČEK
Ludmila ŠPETLOVÁ
Jan ŠPETLA
Radek Posdiena
David ŠRŮTEK

 

Výbory při obecním zastupitelstvu:

– finanční
předseda: Bc. Aleš Vlček
členové:  Stanislava Součková, Irena Šoulová

– kontrolní
předseda: Ing. Zdeněk Štěpán
členové: Hana Lautschová, Mgr. Šárka Nývltová

– kulturní
předseda: Ludmila Špetlová
členové: Dana Holá, Eduard Kočí, Jitka Palachová, Libor Těžký