Na dovoře OU a u tělocvičny v Markoušovicích byly umístěny žluté nádoby na použitý potravinářský olej.

  • Sběrné nádoby slouží pro sběr suroviny, kterou jsou výhradně jedlé potravinářské oleje. O této skutečnosti informuje také štítek, který je umístěn na každé sběrné nádobě. Ostatní oleje nesmí být do sběrné nádoby ukládány. Taktéž do sběrné nádoby nepatří žádné odpady.
  • Surovina je do sběrné nádoby umístěna v uzavřené plastové nádobě – kupříkladu PET lahvi.

nádoba použitý potravinářský olej1Děkujeme, že třídíte odpad…