Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj je čtvrtletník občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic.  Chceme, aby psal o všem, co vás, čtenáře, zajímá.  Stálými dopisovateli jsou jednotlivé spolky a instituce, ale velice rádi přivítáme spolupráci kohokoli z občanů naší obce. Rádi zveřejníme vaše příspěvky nebo zodpovíme vaše dotazy.

Na spolupráci s vámi se těší celá redakční rada v čele se starostou obce Viktorem Markem. Šéfredaktorem je Dr. Josef Dvořák, členy Miloslav Košťál, Ing. Libor Kneifel , Mgr. Eva Prouzová  a Ludmila Špetlová .

Kontakt:
e-mail: zpravodaj@velkesvatonovice.cz
Své příspěvky a náměty také můžete vhodit do schránky na obecním úřadě, případně osobně kontaktovat kteréhokoli člena redakční rady.

Aktuální i archivní vydání Svatoňovického zpravodaje najdete zde:

 

Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2019
Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2019 (143 zobrazení)
Velikost: 4 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č.4 - 2018
Svatoňovický zpravodaj č.4 - 2018 (232 zobrazení)
Velikost: 8 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2018
Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2018 (531 zobrazení)
Velikost: 5 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2018
Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2018 (346 zobrazení)
Velikost: 7 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2018
Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2018 (312 zobrazení)
Velikost: 8 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 4 - 2017
Svatoňovický zpravodaj č. 4 - 2017 (815 zobrazení)
Velikost: 8 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2017
Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2017 (295 zobrazení)
Velikost: 9 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2017
Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2017 (157 zobrazení)
Velikost: 5 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2017
Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2017 (315 zobrazení)
Velikost: 4 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2016
Svatoňovický zpravodaj č. 3 - 2016 (149 zobrazení)
Velikost: 5 MB - pdf
Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2016
Svatoňovický zpravodaj č. 2 - 2016 (141 zobrazení)
Velikost: 3 MB - pdf
Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2016
Svatoňovický zpravodaj č. 1 - 2016 (136 zobrazení)
Velikost: 3 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj  2014
Svatoňovický zpravodaj 2014 (193 zobrazení)
Velikost: 3 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj  2013
Svatoňovický zpravodaj 2013 (161 zobrazení)
Velikost: 4 MB - pdf

Svatoňovický zpravodaj 2012
Svatoňovický zpravodaj 2012 (103 zobrazení)
Velikost: 1 MB - pdf
Svatoňovický zpravodaj 2011
Svatoňovický zpravodaj 2011 (104 zobrazení)
Velikost: 1 MB - pdf
Svatoňovický zpravodaj 2009
Svatoňovický zpravodaj 2009 (100 zobrazení)
Velikost: 127 KB - pdf
Svatoňovický zpravodaj 2008
Svatoňovický zpravodaj 2008 (122 zobrazení)
Velikost: 156 KB - pdf
Svatoňovický zpravodaj 2006
Svatoňovický zpravodaj 2006 (177 zobrazení)
Velikost: 60 KB - pdf