VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Uzávěra ulice Petříkovická Trutnov