V druhém srpnovém týdnu roku 2017 byla zahájena výstavba kanalizace v dolní části obce. Jsou vytyčeny kanalizační šachty, firma BAK postupuje podle přiloženého nákresu směrem  od budoucí ČOV.  Rychlost postupu je podle složitosti podnínek cca 10m za den.  Občané, kterých se stavba přímo týká jsou dopředu informováni stavební firmou.

O dalším postupu prací budeme průběžně informovat…

Místní komunikace od hřbitova je po dobu výstavby neprůjezdná, žádáme občany aby respektovali dopravní značení.

IMG_20170810_150021

kanalizace mapa