Turistika

Turistické možnosti v okolí obce Velké Svatoňovice

Trasa 1:
Nenáročná odpolední procházka po Jestřebích horách s výstupem na nejvyšší vrchol Žaltman (celkem 11 km)

Parkování: Markoušovice, horní část obce u hostince Markouš
Občerstvení: Markoušovice, Paseka

Od hostince Markouš půjdeme směrem nahoru po asfaltové silničce, projdeme kolem sochy Josefa II. až narazíme na červeně značenou Cestu bratří Čapků. Dáme se doprava po tzv. Německých lukách, dále do lesa a opět doprava cestou pod hřebenem Jestřebích hor až k rozcestí Pod Pasekou. Po červené značce prudce nahoru, dále po louce až k samotám Paseka (možnost občerstvení i ubytování). Odtud po červené lesní cestou k Bílému kameni (U Bílého kolu). Odtud vede k rozhledně na Žaltman červená tvarová odbočka (1 km tam i zpět). Dále po zelené na Panskou cestu (křižovatka s červenou) a společně s modrou cestou dolů kolem samot Předních Hor k Mariánskému sadu v Malých Svatoňovicích. Dojdeme na náměstí (křižovatka turistických cest) a pokračujeme cestou směrem k bývalému hornickému učilišti. Dojdeme až k bývalému krytu – dnes jsou zde dobře vidět geologické vrstvy) a pokračujeme cestou vozovou cestou až k samotám Zadních Hor, kde se napojíme na červeně značenou cestu.Lesní cestou podél samot Zadních Hor do lesa, cestou pod hřebenem Jestřebích hor k rozcestí Pod Pasekou. Chvíli lesem a dále po Německých lukách zpět do Markoušovic.

Trasa 2:
Nenáročný odpolední výlet přes hřeben Jestřebích hor (celkem 10 km)

Parkování: Markoušovice, horní část obce u hostince Markouš
Občerstvení: Markoušovice, Paseka, Radvanice

Od hostince Markouš půjdeme směrem nahoru po asfaltové silničce, projdeme kolem sochy Josefa II. až narazíme na červeně značenou Cestu bratří Čapků. Po ní půjdeme jenom chvíli, potom půjdeme nahoru, mírně doprava lesem po pěšině až k rozcestí, kde půjdeme dále po zelené. Pod hřebenem budou výhledy na Vraní hory, Závoru a Čáp. Dojdeme do volného terénu nad Slavětínem. Podle bunkru okrajem lesa k bývalé chatě Mullerovce (rozhled na Krkonoše) Zpět k rozcestí a vozovou cestou do Slavětína (cestou půjdeme kolem zrenovovaných božích muk – jedny jsou přímo vedle cesty, druhé na zarostlé staré cestě asi 100 m od cesty). Dojdeme do Slavětína , dále kolem stavení a lyžařského vleku do Radvanic. Na rozcestí u kostela vpravo po červené značce podél hřbitova stoupající údolní cestou do lesa. Podél Radvanického potoka na louku stoupající lesní cestou k samotám Paseka (občerstvení, ubytování). Podle kříže na roh lesa, po okraji na hřbet Jestřebích hor a pak dolů po louce k vrstevnicové cestě na červeně značenou cestu bratří Čapků.k rozcestí Pod Pasekou. Dále lesem, doleva na louku (tzv. Německých lukách) a zpět do Markoušovic.