Zasedání zastupitelstva obce

ve středu 13.9. 2017 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Velké Svatoňovice

 Program:

1/ Rozpočtové opatření č.4

2/ Majetkové záležitosti

3/ Různé

 Bc. Petr Martinec, starosta