Zasedání zastupitelstva obce

 ve středu 12.7. 2017 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Velké Svatoňovice

 Program:

1/ Nákupy pozemků

2/ Dotace školní hřiště

3/ Stavební akce

4/ Různé

Bc. Petr Martinec, starosta