Zasedání zastupitelstva obce

ve středu 5.4.2017 od 18.00 hod. na OÚ Velké Svatoňovice

Program:

  1.   Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
  2.   Výsledek hospodaření a schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Velké Svatoňovice za rok 2016
  3.   Majetkové záležitosti
  4.  Změna územního plánu č. 2
  5. Různé

    Petr Martinec, starosta obce, v.r.