Zasedání zastupitelstva obce
ve středu 24. 5. 2017 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Velké Svatoňovice
Program:
1/ Výběr zpracovatele na změnu ÚP č. 2
2/ Rozpočtové opatření č.2/2017
3/ Schválení výběru dodavatele na realizaci dětského hřiště na návsi v Markoušovicích
4/ Schválení výběru dodavatele na stavbu „ Nová ČOV „ a výstavba kanalizace ve spodní části obce
5/ Různé

Bc. Petr Martinec, starosta