Závěrečný účet obce

Příloha č. 1:  Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2016 z KHK

Příloha č. 2: Účetní výkazy k 31.1.2017 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz Fin 2 – 12 M, Inventarizační zpráva

Fin 2 12 M 2016
Fin 2 12 M 2016
Velikost: 490 KB
Inventarizační zpráva Velké Svat 2016+
Inventarizační zpráva Velké Svat 2016+
Velikost: 564 KB
Příloha 12_2016
Příloha 12_2016
Velikost: 688 KB
Rozvaha 12 2016
Rozvaha 12 2016
Velikost: 549 KB
Výkaz Z a Z 12 2016
Výkaz Z a Z 12 2016
Velikost: 472 KB

Příloha č. 3: Účetní výkazy ZŠ a MŠ k 31.12.2017 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

24_2016_UZ
24_2016_UZ
Velikost: 406 KB