Oprava sociálního zařízení Mateřské školy

Účelem  této rekonstrukce je oprava již nevyhovujícího socialního zařízení a navýšení počtu WC a umyvadel dle platných norem. Zařízení prošlo kompletní opravou prostorů WC a umývárny, byly vyměněny všechny zařizovací předměty, baterie, odpadní i vodovodní potubí, položeny nové dlažby a obklady.