Odstranění požární nádrže

Stávající požární nádrž ve Velkých Svatoňovicích je již delší dobu nefunkční a nevyužívaná. Oprava nádrže by byla neúměrně nákladná oproti jejímu dalšímu využití. Cílem demoličních prací je likvidace nádrže a vytvoření propojovacího koryta na vodní tok potoka. Při bouracích pracích bude odstraněna betonová hrana nádrže, přeliv a parapet výpustního zařízení. Nové koryto bude vytvořeno z lomového kamene osazeného na původní betonové dno nádrže. Zbylé prostory budou zasypány vhodným materiálem – přebytečná zemina z výstavby kanalizace v obci.