Opravy komunikací

Pro tento rok byly v obci vybrány čtyři úseky na kompletní opravu povrchů komunikací. Ve Velkých Svatoňovicích na komunikací k Vejmolu a v Markoušovicích před bývalou školou vznikne nový živičný povrch. V Markoušovicích pod kravínem bude nahrazen stávající povrch frézovanou drtí s následnou penetrací. V Markoušovicíh u kostela bude vybudována nová odstavná plocha pro automobily návštěvníků místního hřbitova a kostela.