Oznámení o zahájení stavebního řízení

Obec Velké Svatoňovice, IČO 00278394, 542 35 Velké Svatoňovice 68 (dále jen „stavebník“), dne 25.3.2013 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Oprava místní komunikace „Lesní“, obec Velké Svatoňovice, část obce Markoušovice, na pozemcích p.p.č. 537/2, 544/1, 544/2, 581, 583, 593 v katastrálním území Starý Sedloňov.

Zveřejněno: 19.4.2013

Mapa
Mapa (400 zobrazení)
Datum: 22. 4. 2013
Velikost: 102 KB - pdf
Oprava komunikace
Oprava komunikace (423 zobrazení)
Datum: 22. 4. 2013
Velikost: 129 KB - pdf