Rozhodnutí stavební povolení – veřejná vyhláška

Rozhodnutí stavební povolení – veřejná vyhláška

MěÚ Trutnov, odbor výstavby – odd. silničního hospodářství a dopravy vydává stavební povolení na stavbu: Oprava místní komunikace „Lesní“ obec Velké Svatoňovice, část Markoušovice na pozemcích p.č. 537/2, 544/1, 544/22, 581, 583 a 593 vše v k.ú. Starý Sedloňov.

Zveřejněno dne:  27.5. 2013

SP
SP (445 zobrazení)
Datum: 27. 5. 2013
Velikost: 185 KB - pdf