Oznámení o zahájení územního řízení

Obec Suchovršice, IČO 00580775, Suchovršice 122, 542 32  Suchovršice (dále jen „žadatel“), dne 7.1. 2014 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Zařízení: informační tabule naučné stezky“ v obci, části obce a k.ú. Suchovršice a v obci, části obce a k.ú. Velké Svatoňovice.

Zveřejněno: 12.6.2014

Oznámení
Oznámení (424 zobrazení)
Datum: 12. 6. 2014
Velikost: 567 KB - pdf