Oznámení o zahájení stavebního řízení

Královehradecký kraj, který zastupuje SÚS Královehradeckého kraje a.s. podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: “ III/3014 – Malé Svatoňovice- rekonstrukce silnice a propustu“ obec Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice – SO 101 Rekonstrukce silnice, SO 201 Rekonstrukce propustku

Zveřejněno: 16.3. 2015

Oznámení
Oznámení (508 zobrazení)
Datum: 16. 3. 2015
Velikost: 2 MB - pdf