Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o místních poplatcích

– platná od 13.11.2015 do 31.12.2019

od 1.1.2020 nahrazena vyhláškami č.1.,2.,3.,4./2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015