Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velké Svatoňovice

– platná od 13.11.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 (262 zobrazení)
Datum: 11. 1. 2016
Velikost: 187 KB - pdf