Malé Svatoňovice výzva Úzkokolejka – koňská dráha, parní i elektrický provoz

Obec Malé Svatoňovice se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při sběru a mapování dokumentů, fotografií a předmětů vztahujících se k tématu Úzkokolejky – koňské dráhy, k parnímu provozu a k trolejovému provozu (elektrice).

Jedná se například o dobové fotografie úzkokolejky a okolí, fotografie koňské dráhy, parní lokomotivy, trolejových lokomotiv, dokumenty vztahující se k tomuto tématu a různé další předměty z možných strojů, kolejí a další.

Veškeré artefakty bychom rádi využili v připravované publikaci pro zachování historie hornictví naší obce Malé Svatoňovice. Publikaci bychom rádi vydali v příštím roce 2018, kdy si připomeneme výročí elektrifikace úzkokolejky v Malých Svatoňovicích. Vše zapůjčené či darované bychom označili autorským právem a po zpracování materiály vrátíme zpět či darované uložíme do depozitáře. Sbírku zatím časově datujeme do konce roku 2017 a dále vás budeme ještě informovat.

Kontaktní místo pro sbírku je na Obecním úřadě Malé Svatoňovice u starosty Vladimíra Provazníka, tel.: 724 149 599 starosta@malesvatonovice.cz

nebo v Muzeu bratří Čapků u Vladimíry Odrobiňákové tel.: 705 103 264. E-mail: odrobinakova@malesvatonovice.cz.