Oprava komunikací – dostavba kanalizace

Probíhá příprava spodních vrstev komunikací. Koncem 41. týdne  proběhne „přemletí“ komunuikace od kovárny k DPS a od  p. Knytla až po č.p. 333 (Pleskačovi, Cabadajovi). Tyto dvě komunikace budou cca 3 dny uzavřeny, aby mohlo dojít ke ztvrdnutí podkladních vrstev.  Na konci 42. týdne  bude zahájeno asfaltování komunikací, které se budou opravovat v celých šířkách, následně pak i opravy ostaních ůseků.

Žádáme občany o shovívavost,  především, prosíme o nezkracování si cesty okolo rybníka.

Harmonogram prací budeme průbžěžně upřesňovat, případné informace poskytne zástupce dodavatele stavby p- Zlámal na tel 603567018