Přerušení dodávky el.energie a omezení dodávky vody

Ve dnech  5., 13., a 14.12.2018 v době od 8:00 do 16:00 dojde k přerušení dodávky el energie ve Velkých Svatoňovicích. Budou vypnuty trafostanice u čerpací stanice (včetně bytovek) a v Dolcích z důvodu výměny stožárů VN 35 kV.

Ze stejného důvodu bude celý den mimo provoz čerpací stanice vodovodu.  Žádáme občany Svatoňovic i Markoušovic, aby v tyto dny minimalizovali odběr vody z obecního vodovodu.

Děkujeme za pochopení