Archív dne: Květen 16, 2019

Přerušení dodávky el. energie 4.6.2019 7:00-19:00 hod

V úterý 4.6.2019 v době  od 7:00 do 19:00 bude ve Velkých Svatoňovicích a Markoušovicích přerušena dodávka elektrické energie z důvodu prací  na rekonstrukci odboček z vedení VN 35kV. V provozu zůstanou trafostanice v Sedmidomí, Horní část Markoušovic (od školy k Josefu – Radvanická linka). Ve...