Přerušení dodávky el. energie Markoušovice 12. a 20. a 28.6.2019 7:00-19:00 hod

Ve dnech 12. a 20. a 28.6. 2019 v době  od 7:00 do 19:00 bude v Markoušovicích přerušena dodávka elektrické energie z důvodu prací  na rekonstrukci vedení VN 35kV a připojených trafostanic.

V provozu zůstanou trafostanice v Sedmidomí a Horní části Markoušovic (od školy k Josefu – Radvanická linka).

Jelikož bude mimo provoz čerpací stanice vodovodu „U Buku“, žádáme občany Markoušovic, Sedloňova a Sedmidomí, aby v době odstávky minimalizovali odběr vody z obecního vodovodu.

Firma ČEZ Distribuce děkuje za pochopení.

infolinka zdarma 800 850 860