Opravy vodovodu

z důvodu poruchy vodovodu bude:

2. července od 8 hodin na nezbytně nutnou dobu přerušena dodávka vody v Markoušovicích v úseku od bytovky až po bývalou hospodu (větev pod lesem).

3. července od 9 hodin na nezbytně nutnou dobu přerušena dodávka vody ve Velkých Svatoňovicích v úseku od křížku na Podháji k rybníku včetně chatové oblasti .

Děkujeme za pochopení.