Přečíslování hrobů hřbitov Markoušovice

Z důvodu přečíslování hrobů na hřbitově v Markoušovicích prosíme nájemce hrobových míst o nahlášení nového i původního čísla hrobu na OÚ Velké Svatoňovice, č.p. 68

 – osobně

 – na tel. č.: 499 881 860

 – na e-mail: urad@velkesvatonovice.cz

Děkujeme za spolupráci

Obec Velké Svatoňovice