Přerušení dodávky el.energie a omezení dodávky vody

Dne  22.10. 2019 (úterý) v době od 8:00 do 18:00 dojde k přerušení dodávky el energie ve Velkých Svatoňovicích. Budou vypnuty trafostanice u čerpací stanice (za Jeřábkem, včetně bytovek) a v Dolcích z důvodu výměny stožárů VN 35 kV.

Ze stejného důvodu bude celý den mimo provoz čerpací stanice vodovodu.  Žádáme občany Svatoňovic i Markoušovic, aby tento den minimalizovali odběr vody z obecního vodovodu.

Infolinka ČEZ Distribuce 800 850 860 (volání zdarma)

Děkujeme za pochopení