Svoz komunálního odpadu 2020, platební kalendář

Svoz komunálního odpadu

v prvním lednovém týdnu proběhne svoz odpadu vyjímečně v pátek

V roce 2020 bude provádět svoz komunálního odpadu a separovaného odpadu společnost TRANSPORT Trutnov s.r.o.

Svozy je možno uhradit v hotovosti na OU od 6.1.2020 do 14.02.2020

Do 14.02.2020 bude svoz prováděn i na známky platné v roce 2019. Po zaplacení v hotovosti na obecním úřadě obdržíte novou známku na popelnici a svozový kalendář.

Svozovým dnem zůstává čtvrtek

zelená známka           – týdenní                 53 svozů             2153,- Kč

žlutá známka              – čtrnáctidenní     26 svozů              1081,- Kč

modrá známka           – měsíční                 13 svozů                582,- Kč

jednorázová známka                                                                         58,- Kč

svozový pytel  (Transport Trutnov)                                              58,- Kč

pytel PDO (uložení na kontejner na sběrném místě OÚ)   50,- Kč

 Známka je platná pro popelnici 110/120l (plechová, malá plastová), na popelnici velkou plastovou (240l) je třeba zakoupit 2 známky.

 

Poplatek pes

100,-  Kč/rok               1 pes

200,– Kč/rok              každý další pes

 

Poplatek z ubytování za rok 2019: 5Kč/ osoba/den, splatnost do 15.ledna 2020,

Poplatek z ubytování za rok 2020 – od 1.1.2020 platí nová vyhláška  č. 2/2019,o místním poplatku z pobytu, cena za osobu 6Kč/den

Obec Velké Svatoňovice