Oznámení – Svazek obcí Jestřebí hory

Svazek obcí Jestřebí hory oznamuje, že střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2023, který byl schválen 18. 12. 2019 výborem SOJH, byl zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.jestrebihory.net. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Městském úřadě ve Rtyni v Podkrkonoší.

Svazek obcí Jestřebí hory oznamuje, že rozpočtové opatření č. 2/2019, které bylo schváleno 18. 12. 2019 výborem SOJH, bylo zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.jestrebihory.net. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Městském úřadě ve Rtyni v Podkrkonoší.

Svazek obcí Jestřebí hory oznamuje, že rozpočet na rok 2020, který byl schválen 18. 12. 2019 výborem SOJH, byl zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.jestrebihory.net. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Městském úřadě ve Rtyni v Podkrkonoší.

Vyvěšeno 15. 1. 2020