Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky panu T. Vyhlídovi

Obec Velké Svatoňovice
Velké Svatoňovice 68
542 35 Velké Svatoňovice
IČ: 00278394

Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky panu T. Vyhlídovi

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., §39, odst.1, ve znění pozdějších předpisů

ZVEŘEJŇUJEME ZÁMĚR OBCE

– pronajmout pozemkové parcely od 01.02.2020 panu T. Vyhlídovi za účelem pachtovní smlouvy

Předmětem pronájmu jsou tyto pozemky:
p.č. 282/1, p.č. 282/12, p.č. 282/14, p.č. 282/15, p.č. 282/16, p.č. 282/17, vše v k.ú. Velké Svatoňovice

Vyvěšeno: 13.01.2020

Sejmout: 29.01.2020

Sejmuto:

Viktor Marek, starosta obce v.r.