Závěrečný účet obce  za rok 2019 – NÁVRH

Příloha č. 1_Záznam o projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019
Příloha č. 1_Záznam o projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019 (65 zobrazení)
Datum: 30. 4. 2020
Velikost: 376 KB - pdf
Příloha č. 1_ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019
Příloha č. 1_ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019 (68 zobrazení)
Datum: 30. 4. 2020
Velikost: 481 KB - pdf
Příloha č. 2_Inventarizační zpráva
Příloha č. 2_Inventarizační zpráva (69 zobrazení)
Datum: 30. 4. 2020
Velikost: 635 KB - pdf
Příloha č. 2_Příloha účetní závěrky
Příloha č. 2_Příloha účetní závěrky (66 zobrazení)
Datum: 30. 4. 2020
Velikost: 462 KB - pdf
Příloha č. 2_Rozvaha
Příloha č. 2_Rozvaha (62 zobrazení)
Datum: 30. 4. 2020
Velikost: 338 KB - pdf
Příloha č. 2_Výkaz Fin 2 12 M
Příloha č. 2_Výkaz Fin 2 12 M (75 zobrazení)
Datum: 30. 4. 2020
Velikost: 341 KB - pdf
Příloha č. 2_Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2_Výkaz zisku a ztráty (82 zobrazení)
Datum: 30. 4. 2020
Velikost: 327 KB - pdf
Příloha č. 3_Účetní výkazy ZŠ a MŠ
Příloha č. 3_Účetní výkazy ZŠ a MŠ (58 zobrazení)
Datum: 30. 4. 2020
Velikost: 301 KB - pdf
Závěrečný účet obce 2019_návrh
Závěrečný účet obce 2019_návrh (78 zobrazení)
Datum: 30. 4. 2020
Velikost: 378 KB - pdf