I.C.E. KARTA pro seniory, zdravotně postižené a další osoby

Primárně jde o kartu pro seniory, ale i pro zdravotně postižené a další osoby, které ji uznají za potřebnou. Karta je formulář, který sestavila zdravotnická záchranná služba s dalšími složkami IZS. Obsahuje základní informace, které potřebují záchranáři, pokud přijedou do domácnosti seniora poskytnout pomoc pro urychlení a zefektivnění této pomoci, může šetřit čas a zachraňovat zdraví i životy. Je přínosná i sociálním službám, které se o klienty starají.

Kartu vytiskněte a dle pokynů  vyplňte. Vyplňují se údaje týkající se nemocí, se kterými se dotyčný léčí a léků, které užívá. Dále je vhodné uvést jméno praktického lékaře, ale především údaje týkající se blízkých osob, kterým je nutno podat zprávu o vzniklé situaci. Aby karta fungovala, je velmi důležité kartu průběžně aktualizovat, například při změně předepsaných léků! Vyplněnou kartu pak umístěte na viditelné místo, jedná se konkrétně o dvě přípustná místa – na lednici třeba magnetkou, nebo do průhledné folie na vnitřní stranu vchodových dveří. Je důležité, aby údaje na kartě nebyly zastaralé a aby byla karta vidět (neukládejte ji do neprůhledného pouzdra nebo do šuplíku apod.).

ICE_form_KHK_new
ICE_form_KHK_new (75 zobrazení)
Datum: 6. 5. 2020
Velikost: 1 MB - pdf
ICE_pokyny_2019_A4
ICE_pokyny_2019_A4 (68 zobrazení)
Datum: 6. 5. 2020
Velikost: 562 KB - pdf