Projekt TVOŘIVÁ DÍLNA – ZŠ VELKÉ SVATOŇOVICE

Projekt
TVOŘIVÁ DÍLNA – ZŠ VELKÉ SVATOŇOVICE
je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rekonstrukce a vybavení stávajícího nevyhovujícího objektu na moderní odbornou učebnu za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčové kompetenci technické a Řemeslné obory.

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program