Závěrečný účet obce Velké Svatoňovice  za rok 2019

Příloha č. 1_Záznam o projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019
Příloha č. 1_Záznam o projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019 (66 zobrazení)
Datum: 1. 6. 2020
Velikost: 376 KB - pdf
Příloha č. 1_ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019
Příloha č. 1_ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019 (72 zobrazení)
Datum: 1. 6. 2020
Velikost: 481 KB - pdf
Příloha č. 2_Inventarizační zpráva
Příloha č. 2_Inventarizační zpráva (71 zobrazení)
Datum: 1. 6. 2020
Velikost: 635 KB - pdf
Příloha č. 2_Příloha účetní závěrky
Příloha č. 2_Příloha účetní závěrky (63 zobrazení)
Datum: 1. 6. 2020
Velikost: 462 KB - pdf
Příloha č. 2_Rozvaha
Příloha č. 2_Rozvaha (65 zobrazení)
Datum: 1. 6. 2020
Velikost: 338 KB - pdf
Příloha č. 2_Výkaz Fin 2 12 M
Příloha č. 2_Výkaz Fin 2 12 M (56 zobrazení)
Datum: 1. 6. 2020
Velikost: 341 KB - pdf
Příloha č. 2_Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2_Výkaz zisku a ztráty (60 zobrazení)
Datum: 1. 6. 2020
Velikost: 327 KB - pdf
Příloha č. 3_Účetní výkazy ZŠ a MŠ
Příloha č. 3_Účetní výkazy ZŠ a MŠ (68 zobrazení)
Datum: 1. 6. 2020
Velikost: 301 KB - pdf
Závěrečný účet obce 2019_schválený v ZO
Závěrečný účet obce 2019_schválený v ZO (64 zobrazení)
Datum: 1. 6. 2020
Velikost: 378 KB - pdf